Medlemssida Karlstad Studentkår

Här kan du bli medlem samt förnya ditt medlemskap.


Viktig information!
Är du student vid Ingesunds musikhögskola, doktorand eller stödmedlem så väljer du det betalningsalternativet.

Medlemsvillkor

Ange personnummer i rätt format, YYMMDDNNNN