Avi steg 1

Här kan du bli medlem samt förnya ditt medlemskap.
Medlemsvilkor: https://karlstadstudentkar.se/app/uploads/2022/07/Medlemsvillkor-KS.pdf

Ange personnummer i rätt format, YYMMDDNNNN